Bookmark and Share

Ph.d. kursus: Formueretlige metodespørgsmål


Aarhus University


Baggrund for kurset

Retten bliver i stadigt stigende grad fragmenteret og internationaliseret. Klassiske juridiske retsområder såsom køb, erstatning, transport, forsikring, leje m.fl. får større og større kompleksitet, hvorfor praktikere oplever øget vanskelighed med hensyn til at kunne danne sig et overblik over et retsområde, som vedkommende ikke beskæftiger sig intenst med i det daglige. Af samme årsag bliver det også sværere for forskere inden for den almindelige obligationsret at vurdere, i hvilket omfang et særligt retsområde kan levere bidrag til de overordnede regler og principper, som den almindelige obligationsret består af, ligesom – omvendt – specialisterne ikke altid er tilstrækkeligt opmærksomme på, om den almindelige obligationsret kan levere løsninger i tilfælde, hvor reglerne inden for et specifikt retsområde ikke kan bidrage til løsningen af et retligt problem.

Indhold

Dette kursus henvender sig til ph.d.-studerende/doktorander (og andre interesserede), hvis forskning er af obligationsretlig karakter, hvad enten fokus er rettet mod almindelige og/eller mod specielle obligationsretlige problemstillinger. 

Oplæggene på kurset vil bl.a. omhandle generelle metodiske problemstillinger og tillige illustrere samspillet mellem den almindelige og den særlige obligationsret ved konkrete eksempler inden for forskellige emneområder.

Foreløbigt program


Kursusansvarlig

Hans Henrik Edlund, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Krav til deltagerne

Alle deltagere skal såvel skriftligt som mundtligt i forbindelse med kurset forholde sig til, hvorledes de i deres forskningsprojekt agter at behandle forholdet mellem den almindelige og den særlige obligationsret. Kursusdeltagerne vil på kurset modtage feed back herpå fra de andre deltagere og indlægsholderne.

Herudover vil deltagerne blive anmodet om inden kurset at læse en række udvalgte tekster til belysning af emnet.  

Litteratur

Meddeles senere

Tid og sted for kurset

Kursus af to dages varighed. Afholdes på Aarhus Universitet. Nærmere information følger senere.

ECTS

Kurset forventes at blive normeret til 2 ECTS-point.

Tilmelding

Nærmere information følger senere.


Back

Course dates
21 September 2020 - 22 September 2020
Course organizer
Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Place/Venue
Aarhus Universitet
City
Country
Denmark
Workload
Kurset forventes at blive normeret til 2 ECTS-point
Link
https://jurforsk.dk/phd-kurser/kursuskalender...