Bookmark and Share

Retsteori i retsdogmatiske afhandlinger


Aarhus University


Kursets formål

Formålet med ph.d.-kurset er at give en grundlæggende indføring dels i forskellige retsteorier, f.eks. positivisme, pragmatisk retsteori og hermeneutik, dels i forskellige typer af retsteori (videnskabsteori, anden retsteori og fagspecifik retsteori) med henblik på at give deltagerne en forståelse for retsteoriens betydning i retsdogmatiske afhandlinger.

Undervisning

Undervisningen vil bestå i oplæg dels fra undervisere, dels fra ph.d.-studerende, gruppearbejde samt drøftelse i plenum.

Kursusansvarlig

Jens Evald, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, je@law.au.dk 

Program og litteraturlisteECTS

1 ECTS

Tilmelding

Nærmere oplysning vedr. tilmelding gives senere.


Back

Course dates
09 December 2021 - 09 December 2021
Course organizer
Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C (lokale oplyses senere)
Place/Venue

City
Country
Denmark
Workload
1 ECTS
Link
https://jurforsk.dk/phd-kurser/kursuskalender...