Bookmark and Share

Begrepp, regler och normativa system


Uppsala University


HT22- Datum: september- oktober 2022 (preliminärt)

Språk: Svenska

Kursansvarig: Magnus Ulväng

Email:  Magnus.Ulvang@jur.uu.se

Kontakt för registrering: doktorandinfo-jur@uu.se

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för hur ett rättsligt system, i stort eller smått, kan tänkas fungera. Fokus i kursen ligger på att närmare försöka identifiera och beskriva vad det är vi avser med regler (i vid mening) samt hur olika slags begrepp och normer fungerar (tillsammans) inom ett system med avseende på kringliggande krav på koherens, rationalitet, ändamål m.m. Ett underliggande tema är principer och andra regler fungerar på olika sätt på olika nivåer inom rätten (eller det rättsliga systemet).

Under kursen diskuteras vissa generella aspekter på normativa system med avseende på bl.a. systemets beståndsdelar (olika språkliga konstruktioner bestående av sammanfattningar av skäl), betydelsen av tolkning (och glappet mellan definition–mening–tolkning) samt funktionella aspekter på argumentation inom ett givet system.

Målet för denna kurs är att på ett handgripligt och någorlunda neutralt sätt analysera de för varje juridisk disciplin nödvändiga komponenterna som styr såväl rättsvetenskapliga undersökningar som praktisk juridisk verksamhet.

Kursplan

Andra kurser hos oss


Back

Course dates
01 September 2022 - 06 November 2022
Course organizer
Professor Magnus Ulväng
Place/Venue
Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
City
Uppsala
Country
Sweden
Workload
7.5 ECTS
Link
http://files.webb.uu.se/uploader/1282/Begrepp...