Bookmark and Share

Hermeneutik


Uppsala University


VT23- Datum: 11 april 2023- 26 maj 2023

Språk: svenska

Kursansvarig:  Joel Samuelsson

E-post: joel.samuelsson@jur.uu.se

Kontakt för registrering: doktorandinfo-jur@uu.se

Kursen behandlar den hermeneutiska tanketraditionen, i juridiken och i filosofin. Den ställer frågan om det hermeneutiska tänkandets potentiella följder för rättsvetenskapens praktik. Under kursens gång bekantar sig studenterna med den moderna hermeneutikens upprinnelse, i filologin och filosofin hos Schleiermacher och i juridiken hos Savigny, samt med ett urval av för den så kallade filosofiska hermeneutiken centrala texter
(Nietzsche, Heidegger, Gadamer) för att till sist konfronteras med frågan om det hermeneutiska tankegodsets öde och ställning i modern och eftermodern rättsvetenskap. Denna sista fråga ställs specifikt i relation till kursdeltagarens egen forskning.

Kursplan

Andra kurser hos oss

 


Back

Course dates
11 April 2023 - 26 May 2023
Course organizer
Joel Samuelsson, Uppsala University
Place/Venue
Uppsala
City
Uppsala
Country
Sweden
Workload
7.5 hp/ECTS
Link
http://files.webb.uu.se/uploader/1282/Hermene...