Bookmark and Share

Ph.d.-kursus om lovfortolkning i juridiske afhandlinger


Aarhus University


Formål

At stifte bekendtskab med nationale og internationale domstoles tilgang til lovfortolkning

Indhold

Oplæg om emnet ved teoretikere og praktikere

Kursusansvarlige

Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen og højesteretsdommer, dr. jur. Søren Højgaard Mørup

Program


Forberedelse

Den enkelte deltager skal 14 dage før kurset indsende 1-2 sider, der dels beskriver vedkommendes projekt, dels redegør for vedkommendes overvejelser om anvendelsen af forarbejder og lovfortolkning i afhandlingen. Den enkelte deltager har mulighed for at indsende 4-5 sider med en analyse, der omfatter lovfortolkning, med henblik på feedback som en del af kurset. De pågældende kan blive bedt om at holde et oplæg.

Litteratur

Der udarbejdes en materialesamling, der forudsættes læst.

Sprog

Dansk

Kursusafgift

Ingen, men der kan blive tale om betaling for deltagelse i middagen.

ECTS

2 ECTS for deltagelse, forberedelse (materialesamling på ca. 300-400 sider forventes læst inden kurset) og udarbejdelse af 1-2 sider om projektet. Mulighed for yderligere 1 ECTS ved indsendelse af den ovenfor beskrevne analyse.

Tilmelding

Ph.d.-sekretær Pia Schytz, pias@law.au.dk 

Tilmeldingsfrist

16. april 2023

Deadline papers

16. april 2023 (der dispenseres ikke fra fristen).

Antal deltagere

Max. 25 ph.d.-studerende


Back

Course dates
01 May 2023 - 02 May 2023
Course organizer
Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Place/Venue
Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Alle 16, 8000 Aarhus C (lokale fastlægges senere)
City
Country
Denmark
Workload
2 ECTS for deltagelse. forberedelse (materialesamling på ca. 300-400 sider forventes læst inden kurset) og udarbejdelse af 1-2 sider om projektet. Mulighed for yderligere 1 ECTS ved indsendelse af den i teksten beskrevne analyse.
Link
https://jurforsk.dk/phd-kurser/kursuskalender...