Bookmark and Share

Retsteori i juridiske afhandlinger


Aarhus University


Kursets formål

Formålet med ph.d.-kurset er at give en grundlæggende indføring dels i forskellige videnskabsteorier, f.eks. positivisme, pragmatisk retsteori og hermeneutik, dels i almindelig retsteori og juridisk teori med henblik på at give deltagerne en forståelse for teoriernes betydning i juridiske afhandlinger.

Undervisning

Undervisningen vil bestå i oplæg dels fra undervisere, dels fra ph.d.-studerende samt drøftelse i plenum.

Program


Kursusansvarlig

Jens Evald

ECTS

1 ECTS

Litteratur

  1. Torsten Thurén, Videnskabsteori for begyndere, 1997, s. 7-17, s. 27-29, s.43-57.
  2. Alf Ross, Om ret og retfærdighed, 1952, s.41-66.
  3. Jens Evald, En fremmed fugl bygger rede, i Michael Hansen Jensen mfl. Festskrift til Karsten Revsbech, 2020, s.           89-97.
  4. Jens Evald, i Evald & Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, Retsvidenskab og Retskildelære, 2004, kapitel 1 (Retspositivisme) og kapitel 3 (Den amerikanske og den skandinaviske realisme).
  5. Jens Evald, Juridisk teori, metode og videnskab, 2. udg. 2020, kapitel 10 (Om retsvidenskaben).
  6. Jens Evald, Juridisk teori, metode og videnskab, 2. udg. 2020, kapitel 2 (Retssystemet og retskildelæren), s. 19-29.
  7. Max Sørensen, Statsforfatningsret, 1969, s. 18-19.
  8. Neil MacCormick, Coherence in Legal Justification, I Theory of Legal Science, 1983, s. 235-251.
  9. Ronald Dworkin, Law as integrity, fra Rettens imperium, 1986, i Hammerslev og Palmer Olsen, Retsfilosofi centrale tekster og temaer, 2011, s. 458-477.
  10. Vejledning om lovkvalitet 2017, s.167.

Samlet sidetal omkring 180-200 sider.

Tilmelding samt papers

Tilmelding skal ske senest den 23. november 2023 til Pia Schytz, pias@law.au.dk. Det forventes at hver deltager udarbejder et paper – ½-1 side (A4) - med overvejelser om hvilke spørgsmål og problemer inddragelse af retsteori giver i afhandlingen. Papers skal ligeledes sendes hertil senest den 23. november 2023.


Back

Course dates
07 December 2023 - 07 December 2023
Course organizer
Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Place/Venue
Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C, bygning-lokale 1410-247
City
Country
Denmark
Workload
1 ECTS
Link
https://jurforsk.dk/phd-kurser/kursuskalender...