Bookmark and Share

Retshistorie i juridiske (retsdogmatiske) afhandlinger


Aarhus University


Kursets formål

Formålet med ph.d.-kurset er at give deltagerne en forståelse for retshistoriens betydning og muligheder i juridiske afhandlinger.

Undervisning

Undervisningen vil bestå i oplæg dels fra undervisere, dels fra ph.d.-studerende, samt drøftelse i plenum. Det forventes at hver deltager udarbejder et paper – ½-1 side (A4) - med overvejelser om hvilke spørgsmål og problemer inddragelse af retshistorie giver i afhandlingen.

Program


Kursusansvarlig

Jens Evald, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, je@law.au.dk

ECTS

1

Litteratur

On the methodology of legal history”, i Dag Michalsen (red.), Reading past legal texts, Oslo 2006, s. 91-112.

Geir Heivoll, ’Å ikke se skogen for bare trær. Anakronismer som metodisk udfordring for den politirettshistoriske forskningen’, i Jørn Ø. Sunde (red.), Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode, Oslo 2019, s. 72-89.

Maria Astrup Hjort, ”Retshistorisk metode og tolkning af historiske tekster”, i Jørn Ø. Sunde (red.), Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode, Oslo 2019, s. 16-47.

Morten Kjær og Helle Vogt, En dansk retshistorie – fra middelalder til grundlov, København 2020, s. 1-27.

Morten Kjær, ”Træet, vejen og afgrunden – retshistoriens formål og faldgruber”, i U. Kallenbach, S. Kluge og R. Vangshardt (red.), Det historiske blik, Aarhus 2021, s. 325-335.

Ditlev Tamm, ”Retshistorie”, i T. Riis og J. Trzaskowski (red.), Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, København 2020, s. 163-181.

Bård Sverre Tuseth, ’Termer over tid’, i Jørn Ø. Sunde (red.), Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode, Oslo 2019, s. 90-104.

Samlet sidetal omkring 150 sider.

Tilmelding samt papers

Tilmelding skal ske senest den 5. april 2024 til Pia Schytz, pias@law.au.dk. Papers skal ligeledes sendes hertil senest den 5. april 2024.

 


Back

Course dates
18 April 2024 - 18 April 2024
Course organizer
Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Place/Venue
Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C, bygning-lokale 1410-247
City
Country
Denmark
Workload
1
Link
https://jurforsk.dk/phd-kurser/kursuskalender...