Bookmark and Share

Retsdogmatisk metode i juridiske afhandlinger (2024)


Aarhus University


Kursets formål

Formålet med ph.d.-kurset er at give deltagerne en forståelse for den retsdogmatiske metode, dvs. den metode som anvendes af den juridiske videnskab, når den beskriver, fortolker, analyserer og systematiserer gældende ret.

Undervisning

Undervisningen vil bestå i oplæg dels fra undervisere, dels fra ph.d.-studerende, samt drøftelse i plenum. Det forventes at hver deltager udarbejder et paper – ½-1 side (A4) - med overvejelser om hvilke spørgsmål og problemer den retsdogmatiske metode giver i afhandlingen.

Program


Kursusansvarlig

Jens Evald og Lars Henrik Gam Madsen

ECTS

1

Litteratur

  1. David R. Doublet og Jan Fridthjof Bernt, “Rettsvitenskap og rettsanvendelse”, kapitel 2 i bogen Retten og vitenskapen, 2. udgave 1993, s. 19-31, 22 s.
  2. Jens Evald, ”Om retsvidenskaben”, kapitel 10 i Juridisk teori, metode og videnskab, 3. udg. 2024, s. 203-216, 13 s.
  3. Ole Hasselbalch, Praktisk juridisk forskning, 2002, s. 9-75, 67 s.
  4. Knud Illum, ”Nogle Refleksioner over den juridisk Dogmatisk Metode og den juridiske Argumentation”, Tidsskrift utgiven af Juridiska Föreningen i Finland, 1962, 13 s.
  5. Knud Illum, Lov og Ret, kapitel 8, ”Retsvidenskaben”, s. 150-174, 25 s.
  6. Knud Illum, U 1951 B 278-291, 14 s.
  7. Lars Henrik Gam Madsen, Retsdogmatisk forskning, 2024, 25 s.
  8. Ruth Nielsen, ”Ph.d.-afhandlingen og disputatsen”, kapitel 13, Skriftlig jura, 2020, s. 309-329, 20 s.
  9. Henry Ussing, ”Retsstridighed”, 1949, 14 s.
  10. Henry Ussing, U 1934 B 289-100, 12 s.

Samlet sidetal omkring 220-225 sider

Tilmelding samt papers

Tilmelding skal ske senest den 7. oktober 2024 til Pia Schytz, pias@law.au.dk. Papers skal ligeledes sendes hertil senest den 7. oktober 2024.


Back

Course dates
24 October 2024 - 24 October 2024
Course organizer
Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Place/Venue
Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C, bygning-lokale 1410-247
City
Country
Denmark
Workload
1 ECTS
Link
https://jurforsk.dk/phd-kurser/kursuskalender...