Bookmark and Share

Glad rättsvetenskap


Uppsala University


Vår 2024: 8 april - 31 maj 2024

Språk: Swedish

Kursansvarig: Joel Samuelsson

E-post: Joel.Samuelsson@jur.uu.se

Kontakt och e-post för registrering: doktorandinfo-jur@uu.se

 

Kursens innehåll

Kursen skall ge doktoranderna tillfälle att,

dels, bygga vidare på introduktionskursen och utveckla förmågan att i sitt rättsvetenskapande förhålla sig till de frågor som står i fokus för den allmänna humanistiskt vetenskapliga debatten,

dels, via ett specifikt verk (”Den glada vetenskapen (’la gaya scienza’)” bekanta sig med ett i sammanhanget centralt författarskap (Nietzsches),

dels, konfronteras med de metodproblem som möter när man som rättsvetare läser kanoniska filosofiska källtexter,

dels, reflektera över sin roll som skrivande vetenskapare och sitt förhållande till sanningen och akademin.

 

Genom kursen läggs ett existentiellt raster över skrivandet. Därutöver behandlas de specifika skolbildande mönster för tanken som Nietzsche etablerar i ”Den glada vetenskapen”. Det gäller det naturvetenskapliga idealets betydelse för den humanistiska vetenskapen, relationen mellan estetik och sanning, den goda hermeneutikens kännetecken, orden och tingen, Europas öde, Guds död, tro och vetande, historien och nuet, orsak och verkan, straffets funktion m.m.

Kursplan


Back

Course dates
08 April 2024 -
Course organizer
Joel Samuelsson
Place/Venue

City
Uppsala
Country
Sweden
Workload
7.5 ECTs
Link
http://files.webb.uu.se/uploader/1282/Kurspla...