Bookmark and Share

Ph.d.-symposium i anledning af Nordisk Juristmøde 2024


University of Copenhagen


I anledning af det 43. nordiske juristmøde, der afholdes den 22.-23. august 2024 i København, inviterer Københavns Universitet i samarbejde med den danske lokalstyrelse ph.d.-studerende/doktorander på de nordiske universiteter til et symposium onsdag den 21. august 2024.

Hvis du ønsker at deltage i ph.d.-symposiet, skal du indsende et abstract på omtrent to normalsider (4.800 anslag inkl. mellemrum) med følgende indhold:

  1. Kort redegørelse for dit forskningsprojekt, herunder emne, forskningsspørgsmål, metode og disposition.
  2. Formulering af 1-3 teser, der rammesætter din (forventede) forskningsindsats. Teserne skal være korte udsagn om, hvad du forventer – på baggrund af dit forskningsprojekt – at kunne konkludere af betydning for retsvidenskaben.
  3. Refleksion over nordiske perspektiver på dit forskningsprojekt. 

Abstracts skal sendes til lektor og medlem af den danske lokalstyrelse Rasmus Grønved Nielsen på rasmus.gronved.nielsen@jur.ku.dk senest den 15. juni 2024.

Til symposiet vil man blive bedt om at præsentere sit forskningsprojekt, sine teser og nordiske perspektiver herpå med afsæt i sit abstract for de tilhørende. I vil blive matchet med en nordisk kollega (i videst muligt omfang inden for samme forskningsfelt) og blive bedt om at formulere konstruktivt-kritiske spørgsmål og modteser til hinandens abstracts og indlæg. Dermed imiterer formatet det, der i mere end 150 år har dannet rammen om de nordiske juristmøder (se nærmere vejledningerne til juristmødet).

Abstracts og præsentationer kan være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Bemærk, at det resterende juristmøde gennemføres på de skandinaviske sprog (norsk, svensk og dansk).

Symposiet starter den onsdag den 21. august kl. 09.00 i lokale 8A.0.57 (flexrummet) på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S, lige ved Islands Brygge metrostation (se kort).

Det nærmere program og anvisninger til forberedelse følger, når de kursusansvarlige har været igennem alle ansøgningerne.

Programmet til Det Nordiske Juristmøde den 22.-23. august kan ses her.

Symposiet er gratis, hvis man tilmelder sig Det Nordiske Juristmøde.

Arrangørerne anbefaler, at man for deltagelse i symposium og Det Nordiske Juristmøde får 2,5 ECTS-point, men antallet af ECTS-point fastsættes endeligt af den enkelte deltagers lokale ph.d.-skole.

For tilhørere er symposiet åbnet for alle, der måtte have interesse.

 


Back

Course dates
21 August 2024 - 21 August 2024
Course organizer
Københavns Universitet
Place/Venue
Lokale 8A.0.57 (flexrummet) på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S
City
Country
Denmark
Workload
Arrangørerne anbefaler. at man for deltagelse i symposium og Det Nordiske Juristmøde får 2.5 ECTS-point. men antallet af ECTS-point fastsættes endeligt af den enkelte deltagers lokale ph.d.-skole.
Link
https://nordiskejurister.org/njm2024/program/...